Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на Администратор на лични данни, ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД

ЕИК 204611254

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Хан Маламир 12

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Райко Жинзифов 3

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Райко Жинзифов 3

Тел. 052/600 442

Електронна поща: njoyholiday@yahoo.com

Интернет страница: www.enjoyholiday.bg

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02 915 3 518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

В качеството си на Aдминистратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги, ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД обработва единствено данни на лицата до толкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • За да обработим Вашата резервация, ние събираме следните лични данни – име, фамилия, телефон, електронна поща.

 • За да комуникираме с Вас (например за да уточним подробности, относно Вашата резервация). За тази цел ние събираме и обработваме следните лични данни – име, фамилия, телефон, електронна поща.

 • За да Ви изпращаме електронен бюлетин, ние събираме и обработваме следните лични данни – електронна поща (e-mail).

 • За да Ви предоставим оферти, изготвени според Вашите предпочитания, ние събираме и обработваме следните лични данни – име, фамилия, телефон, електронна поща.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги

Когато в Интернет страницата на ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД – www.enjoyholiday.bg, Вие попълните Вашите лични данни с цел резервация на туристическа услуга, Вие доброволно предоставяте Ваша лична информация – име, фамилия, телефон, електронна поща (e-mail), която е необходима за извършване на съответната услуга и декларирате, че сте съгласни с Политиката за защита на лични данни на ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД и приемате да получавате от нас информация с цел обработването на Вашата резервация, както и да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни – име, фамилия, телефон, електронна поща (e-mail). Администратора на лични данни използва предоставената от Вас информация само за извършване на исканата от Вас услуга – генериране на потребителска заявка (резервация) за туристическа услуга, осъществяване на контакт с потребителя, изпратил резервацията и изпращане на информация към него. ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД не използва външни посреднически услуги при обработването на Вашите лични данни.

Абонати на електронен бюлетин (Newsletter)

За да получавате нови оферти, актуални и промоционални предложения за почивки и екскурзии, рекламни съобщения за изгодни туристически пакети и др., Вие можете да се абонирате за електронния бюлетин (Newsletter) на ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД на Интернет страницата ни – www.enjoyholiday.bg, като е необходимо да въведете Вашият e-mail адрес (електронна поща). Чрез абонирането за електронния бюлетин, Вие давате Вашето изрично съгласие за включване в списъка с получатели и декларирате, че сте запознати и сте съгласни с Политиката за защита на личните данни на ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД и приемате да получавате от нас информация, както и да съхраняваме Вашите лични данни – електронна поща (e-mail).

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на електронния бюлетин (Newsletter), а именно адресирани към Вас електронни съобщения с търговски и рекламен характер, предлагащи информация, относно извършвани от нас туристически услуги, както и актуални и промоционални оферти от сферата на туризма. Бюлетинът се изпраща директно от Администратора на лични данни, без използване на външни посреднически услуги.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД обработва Вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.

Ние не съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго, отколкото е необходимо.

В случай на обработване, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттеглянето на съгласието. Ако е необходимо да използваме личните Ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Политика за защита на личните данни, ние ще Ви предоставим нова Декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме Вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на лични данни.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни 

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие имате правото:

 • Да поискате достъп до вашите лични данниВие имате правото да получите от нас потвърждение за това дали Вашите лични данни се обработват, както и да поискате достъп до Вашите лични данни. Вие имате право да получите копие от Вашите личните данни, които обработваме. ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД може да поиска да удостоверите Вашата самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 • Да поискате поправка на вашите лични данни – Вие имате право на поправка на неточни лични данни, свързани с Вас. В зависимост от целите на обработването, имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

 • Да поискате изтриване на вашите лични данни (право да бъдете забравени)При определени обстоятелства Вие имате правото да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни, а ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено заявление в свободен текст на e-mail: njoyholiday@yahoo.com. ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД може да поиска да удостоверите Вашата самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 • Да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни – Вие имате право да поискате от ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Да поискате преносимост на данните – Вие имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Да възразите спрямо обработването на Вашите лични данни – Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни от ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД.

 • Да оттеглите съгласието си – Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като подадете писмено заявление в свободен текст на e-mail: njoyholiday@yahoo.com. Вие имате право да се откажете по всяко време от получаването на електронния бюлетин (Newsletter) по електронната поща, като натиснете Отпиши се, което се съдържа във всяко e-mail съобщение. С оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни, Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез Вашето съгласие, дадено преди оттеглянето. Ако оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим всички или част от услугите, които завявате.

Всички изброени права можете да упражните, чрез подаване на писмено заявление в свободен текст на e-mail: njoyholiday@yahoo.com. ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД може да поиска да удостоверите Вашата самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

 • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – Ако мислите, че Вашите права във връзка с Вашите лични данни са били нарушени, можете да се свържете с Комисия за защита на личните данни и да подадете жалба на телефон: 02 915 3 518 или e-mail: kzld@cpdp.bg

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като:

 • Съхранява актуализирани лични данни.

 • Обработва и унищожава лични данни по безопасен начин.

 • Не събира или задържа особено големи количества лични данни.

 • Защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

 • Интернет страницата на ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД се хоства от Super Hosting.bg, който прилага стратегия за сигурност, която гарантира пълна защита на информацията. Тя включва:

Защита от злонамерени DDoS атаки (Distributed Denial of Service).

Предотвратяване на злонамерено DoS и DDoS претоварване с трафик, което може да възпрепятства работата на сайта.

Система за сигурност SH Protect – активна система за сигурност на всички управляеми услуги, която предпазва от хакерски атаки и парира опитите за пробив в сигурността на всички нива.

Разпознаване и премахване на хакерски код в рамките на 24 часа.

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД се задължава да не разкрива Вашите лични данни на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • Има Вашето изрично съгласие.

 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 • Информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на адрес: njoyholiday@yahoo.com

Повече за защита на личните данни, можете да получите на Интернет страницата на Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg

Промени в политиката за поверителност

ЕНДЖОЙ ХОЛИДЕЙ ООД си запазва правото да променя настоящата Политика за защита наличните данни. Актуалната Политика за защита наличните данни ще публикуваме на нашата Интернет страница – www.enjoyholiday.bg.

Търсене

Намери своята мечтана ваканция!